Producció integrada

Desde l’any 2002, Torrents Viñas Fruits realitza una gran aposta per la poducció sota el segell de qualitat de Producció Integrada per tal de donar resposta a les demandes de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors responsables.

Com a productors certificats en Producció integrada estem pbligats a complir totes les condicions fixades a les normes tècniques de producció establertes pel cultiu de prèssecs, com l’obligació de portar un quadern d’explotació i, un quadern de postcollita, que recullen les anotacions de totes les intervencions fetes sobre el cultiu i els productes. Així es controla la història dels aliments, des del camp fins al consumidor.

Marieta