Què és la mosca de la fruita?

La Ceratitis Capitata o popularment coneguda com la mosca de la fruita, és una espècie de díptero braquícero de la familia Tephritidae.

És originaria de la costa occidental d’Àfrica, des d’on s’ha estès a altres zones temperades, subtropicals i tropicals dels dos hemisferis. Es considera una espècies cosmopolita a causa de la seva dispersió deguda al transport de productes realitzats per l’esser humà.

Aquesta mosca realitza vols curts, i s’instal·la on trobi matèries ensucrades, amb predilecció pels fruits, ja que són necessaris per la seva maduració sexual. La trobada entre el mascle i la femella es produeix quan el mascle exhala una secreció olorosa que és reconeguda per la femella, és un atractiu sexual que facilita la copulació.

La femella fecundada inicia la posta en la polpa de la fruita, atretes per l’olor i el color. Aquesta acció fa que la fruita afectada no pugui servir per l’alimentació.

Com combatre-la?

Per tal de combatre aquesta plaga, s’utilitzen trampes i atraient sexuals anomenats feromones (trimetilamina, diaminoalcano i acetat amònic) per tal d’atraure les mosques a les trampes instal·lades. Un cop aquestes mosques han entrat a la trampa, es quedaran enganxades sense la possibilitat de sortir-ne, on també s’hi aplica un insecticida (Vapona de Diclorvos).

Les trampes es col·locaran seguint un sistema homogeni de distribució i consolidant les zones perimetrals de les parcel·les. A mesura que s’incrementin les captures, es reforçaran les zones que rebin un major atac, augmentant-ne la densitat de mosquers per superfície.

Els dispositius s’han de col·locar 45 dies abans de l’inici de la recol·lecció de fruita, tenint en compte que el nombre de mosquers per les varietats tardanes ha d’augmentar, ja que l’afluència de mosques augmenta

Control i seguiment

El control sobre l’índex de captures te una periodicitat setmanal, i les lectures de captures es realitzaran sobre tota la població de mosquers i s’anotaran en els fulls de seguiment.

El treball de realitzar els controls serà responsabilitat del tècnic de l’ADV.

Avantatges

Realitzar aquest tipus de captures no invasives sobre la fruita ajuden a garantir un producte sense residus químics i una major qualitat de la fruita.

feromones_1